Zgromadzenia publiczne - odwołania

Odwołania od decyzji o zakazie zgromadzenia, przewidziane w art. 16 ust. 1  Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach ( Dz.U. 2015.1485)  do rozpatrzenia których właściwy jest Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, rozpoznaje  I Wydział Cywilny.

 

Prawo Dz U 2015 1485

Rejestr zmian dla: Zgromadzenia publiczne - odwołania