Petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. 2014 poz. 1195) ->pobierz