Lekarze sądowi

KOMUNIKAT PREZESA SĄDU O MOŻLIWOŚCI WYKONYWANIA CZYNNOŚCI LEKARZA SĄDOWEGO

                                   --------------------------------------------------------------

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu  jest zainteresowany zawarciem umów o wykonywanie czynności lekarza sądowego z chętnymi lekarzami różnych specjalności z terenu właściwości okręgu  nowosądeckiego tj: .  

 

 1. dla obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gorlicach 
 2. dla obszar właściwości Sądu Rejonowego w Limanowej 
 3. dla obszar właściwości Sądu Rejonowego w Nowym  Sączu                              
 4. dla obszar właściwości Sądu Rejonowego w Nowym   Targu                                                      
 5. dla obszar właściwości Sądu Rejonowego w Zakopanem  
 6. dla Sądu Okręgowego w Nowym Sączu   

 

Instytucję lekarza sądowego normuje ustawa z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. 07.123.849 ze zm.), która weszła w życie od dnia 1.02.2008 r. Na podstawie ustawy lekarzem sadowym jest lekarz, z którym prezes sądu okręgowego zawarł umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego. Lekarz sadowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność lub niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego. (art.2 ustawy).

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

 1. ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 4. ma nieposzlakowaną opinię,
 5. uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
 6. ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.
 7. nie jest wobec niego prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 8. o przestępstwo związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym,
 9. w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.

 

Prezes sądu okręgowego prowadzi wykaz lekarzy sądowych dla obszaru właściwości danego sądu okręgowego.

Wydanie zaświadczenia przez lekarza sądowego następuje po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika postępowania i po zapoznaniu się z dostępną dokumentacja medyczną. Wydane zaświadczenia podlegają rejestracji w rejestrze wystawionych zaświadczeń, prowadzonym przez lekarza sądowego.

Lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie za każde wydane zaświadczenie w wysokości 100 zł, a w przypadku konieczności dojazdu do uczestnika postępowania lekarzowi sądowemu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (art. 18 ustawy).

Prezes sądu okręgowego na wniosek organu uprawnionego może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia:

 1. w razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego,
 2. jeżeli zaświadczenie nie zawiera wszystkich wymaganych elementów (art. 19 ustawy).

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Ustawa o lekarzu sądowym  

 

 1. Rozporządzenie w sprawie wzoru zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego oraz wzoru rejestru wystawionych zaświadczeń 

 

 

 1. Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń 

 

 1. Wzór zestawienia wystawionych zaświadczeń 

 

 

 

WYKAZ LEKARZY SĄDOWYCH DLA OBSZARU WŁAŚCIWOŚCI SĄDU OKRĘGOWEGO W NOWYM SACZU

 

 

Lp. Imię i nazwisko lekarza sądowego Numer prawa wykonywania zawodu Data rozpoczęcia wykonywania czynności lekarza sądowego Miejsce, dni i godziny przyjęć
  Nr telefonu Specjalizacja Data zakończenia wykonywania czynności lekarza sądowego  
  1. Andrzej Bereznowski  

3179374

wydane przez

OIL w Krakowie

 29.05.2017r.

 

Prywatny Gabinet Lekarski

w Zakopanem

ul. Jagiellońska 1

poniedziałek, czwartek 

w godz.16oo- 18oo

- po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

 

kom.

577-187-264
 specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii klatki piersiowej    
2. JERZY BOCZOŃ 3369087
wydane przez OIL w Krakowie
20.02.2008r.

1. Gorlice
ul. Wróblewskiego 10
Gabinet Lekarski 
piątek
w godz.1500-1700

2. Gorlice
ul. Węgierska 21
Szpital Specjalistyczny im.H.Klimontowicza 
od wtorku do piątku
w godz.1100-1400

po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym

kom.
601-264-502
Specjalista Neurolog  
3. BOGUSŁAW LATACZ 5627003
wydane przez OIL w Krakowie
01.02.2008r.

przyjmuje w Nowym Sączu

od wtorku do piątku
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

 

 

 

kom.
698-095-574
Specjalista Medycyny Sądowej  
4. Agnieszka Zgoda - Dyka 1488951-980629835
wydane przez OIL w Krakowie
21.06.2016 r.

Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy w Poroninie
ul. Za Torem 28D ;

 

w dniach:


poniedziałek
w godz. 800-1200
czwartek w godz. 1800 - 1900
po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

kom.606-420-912
kom.
specjalista ginekolog-położnik  

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym Dz.U.07.123.849

 

 

 

 

Rejestr zmian dla: Lekarze sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-30
Publikacja w dniu:
2017-05-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-02
Publikacja w dniu:
2017-05-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-02
Publikacja w dniu:
2017-05-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-04-19
Publikacja w dniu:
2017-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-03-06
Publikacja w dniu:
2017-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-03-06
Publikacja w dniu:
2017-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-03-03
Publikacja w dniu:
2017-03-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-02-28
Publikacja w dniu:
2017-02-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-06-23
Publikacja w dniu:
2016-06-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-06-30
Publikacja w dniu:
2013-06-30
Opis zmiany:
Aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d