Konta bankowe

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony pozew/wniosek.

 

RACHUNKI BANKOWE SĄDU OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

 

Rachunek dochodów budżetowych nr 39 1010 1270 0038 1222 3100 0000 w NBP O/Okr. Kraków

(dla wpłat z tytułu opłat cywilnych, opłat karnych, grzywien, itd.)

 

Rachunek sum na zlecenie nr 59 1130 1235 0031 5013 3620 0003w BGK Oddział w Krakowie

(dla wpłat zaliczek na koszty postępowania sądowego, np.: zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków, itd.)

 

Rachunki sum depozytowych

(dla wpłat poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w sprawach karnych, kaucji oraz wpłat z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów)

Rozliczenia krajowe (dotyczące sum depozytowych w PLN):

PL 54 1130 1017 0021 1002 9190 0004 w BGK Oddział w Krakowie

Rozliczenia transgraniczne (dotyczące sym depozytowych w walutach):

CHF 38 1130 1017 0021 1002 9190 0001 w BGK Oddział w Krakowie

EUR 11 1130 1017 0021 1002 9190 0002 w BGK Oddział w Krakowie

GBP 81 1130 1017 0021 1002 9190 0003 w BGK Oddział w Krakowie

USD 27 1130 1017 0021 1002 9190 0005 w BGK Oddział w Krakowie

 

Nie ma możliwości wpłat sum depozytowych gotówką w kasie Sądu Okręgowego.

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

nr 48 1130 1235 0031 5013 3620 0007 w BGK Oddział w Krakowie

(dla wpłat nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu)

 

 

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać symbol PL oraz właściwy dla danego banku kod SWIFT, tj.:

 

PL (numer wybranego konta)

Kod SWIFT Narodowego Banku Polskiego: NBPLPLPW

Kod SWIFT Banku Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW

 

 

RACHUNEK BANKOWY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI DLA OPŁAT ZA WYDANIE INFORMACJI Z KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO (KRK)

77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 w NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

 

 

RACHUNEK BANKOWY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA DLA OPŁAT OD PEŁNNOMOCNICTW SĄDOWYCH

33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Nowym Sączu

 

PORTAL OPŁAT SĄDOWYCH

Opłat sądowych (za pozew, za wydanie odpisu orzeczenia) oraz zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej można także dokonywać za pomocą uruchomionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości Portalu opłat sądowych  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na stronie internetowej systemu e-Płatności.

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu informuje, że w przypadku zakupu i niewykorzystania e-znaku opłaty sądowej nie ma możliwości zwrotu:

  • niewykorzystanego e-znaku
  • środków pieniężnych za niewykorzystany e-znak.

Przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nie przewidują takiej możliwości.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-06
Publikacja w dniu:
2020-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-06
Publikacja w dniu:
2020-03-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2019-02-27
Publikacja w dniu:
2019-02-27
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Arkadiusz Buchman
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-01
Publikacja w dniu:
2018-02-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Finansowy
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d