Informacje

 

 

Komisja Europejska

 

 

 

 

 

Informuje się o rozpoczęciu funkcjonowania internetowej bazy danych o sądach właściwych w sprawach cywilnych i handlowych. Niniejsza baza stanowi element „Europejskiego atlasu sądowego do spraw cywilnych”. Celem Atlasu jest zapewnienie przyjaznego dostępu do informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych. Za jego pomocą można określić właściwe sądy lub organy, do których można wystąpić w określonym celu. Dodatkowe funkcje Atlasu to m.in. możliwość wypełnienia formularzy internetowych, zmiany języka formularza po jego wypełnieniu i przed drukowaniem (co z kolei można umożliwić osobie odbierającej formularz, przeczytanie go we własnym języku) i przesłanie formularza drogą elektroniczną. Wyszukiwarka zawiera nazwy i adresy wszystkich sądów w Państwach Członkowskich odpowiedzialnych za sprawy cywilne i handlowe (sądy pierwszej instancji, sądy apelacyjne, itp.) oraz obszary geograficzne ich jurysdykcji.

Strona jest dostępna poprzez portal internetowy Komisji Europejskiej www.ec.europa.eu - w zakładce:http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil.

Europejski atlas sądowniczy w sprawach cywilnych

 

 

 Zespół do przeciwdziałania mobbingowi

pismo

dziennik ustaw

 

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 09 lipca 2018 r.

 

 

Rejestr zmian dla: Informacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-10-08
Publikacja w dniu:
2018-10-08
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-07-10
Publikacja w dniu:
2017-07-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Szary
Dokument z dnia:
2017-05-15
Publikacja w dniu:
2017-05-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d