Skargi i wnioski

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U. Nr 92, poz 524) oraz przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27.07.2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej ,drogą pocztową lub składane w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego

- drogą elektroniczną na adres: sekretariatprezesa@nowysacz.so.gov.pl

- poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w Biurze Obsługi Interesanta

 

Skargi lub wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli albo wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Wyciąg z Ustawy o ustroju sądów powszechnych rozdział 5a, art. 41a-41e - tryb rozpatrywania skarg i wniosków

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. Dz.U. Nr 92 poz 524

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania skarg i wniosków

 

Regulamin przyjmowania skarg i wniosków

 

Protokół przyjęcia skargi/wniosku strony

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2012-02-21
Publikacja w dniu:
2012-02-21
Opis zmiany:
b/d