Pomoc postpenitencjarna

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom

przy Stowarzyszeniu SURSUM CORDA

 

Centrum zostało powołane na podstawie trójstronnego porozumienia, zawartego 3 listopada 2014r. pomiędzy Sądem Okręgowym w N.Sączu, Zakładem Karnym w N.Sączu oraz Stowarzyszeniem Sursum Corda, które przyjęło status organu prowadzącego.

 

Pomoc świadczona przez Centrum Pomocy jest bezpłatna, a korzystać z niej mogą osoby opuszczające zakłady karne:

 • po odbyciu kary w całości
 • po uzyskaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia

i ich rodziny (także w trakcie odbywania kary).

 

W Centrum Pomocy na chwilę obecną można uzyskać pomoc w formie bezpłatnych porad:

 • prawnika
 • doradcy zawodowego
 • wychowawcy ds. pomocy postpenitencjarnej
 • kuratora rodzinnego oraz kuratora dla dorosłych
 • specjalisty pracy socjalnej
 • psychologa

a także:

 • pokrycie kosztów noclegu osobom opuszczającym ZK na okres do 30 dni od zwolnienia – tylko osoby objęte art 164 kkw w końcowym okresie odbywania kary i uprzednio zgłoszone przez wychowawcę do tej formy wsparcia;
 • pomoc rzeczowa: bony zakupowe, odzież, bilety komunikacji publicznej, leki i środki opatrunkowe (w ograniczonym zakresie);
 • pomoc w poszukiwaniu pracy, aplikowaniu, kompletowaniu dokumentacji;
 • informacje o miejscach uzyskania pomocy postpenitencjarnej i społecznej oraz zasadach ubiegania się o nią;
 • informacje o miejscach w ośrodkach przyjmujących byłych więźniów oraz pomoc w zakwaterowaniu w tych ośrodkach;
 • zajęcia z zakresu przeciwdziałania agresji (na terenie wybranych zakładów karnych).

 

W Centrum (dot. pomocy specjalistycznej) obowiązuje telefoniczna rejestracja:

tel. 18 540 40 40

 

Adres:

Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom

ul. Zakościelna 3

33-300 Nowy Sącz

 

Kontakt z koordynatorami Centrum:

Krzysztof Jasiński 883 143 936

Marcin Kałużny 692 115 724

Aleksandra Czosnyk 18 448 56 61

e-mail: centrumpomocy@sc.org.pl

 

 

Ulotka Centrum Pomocy Osobom Opuszczającym Zakłady Karne i Ich Rodzinom str1 plik, str. 2 plik

 

Trasa dojścia z Zakładu Karnego w N.Sączu do Centrum Pomocy:

 

 

 

 

partnerzy Centrum:

 

Rada Główa ds Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

 

Rejestr zmian dla: Pomoc postpenitencjarna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia:
2018-02-06
Publikacja w dniu:
2018-02-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Jasiński
Dokument z dnia:
2018-02-06
Publikacja w dniu:
2018-02-06
Opis zmiany:
b/d