Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Aktualności

Konferencja "Pomoc Postpenitencjarna w Regionie. Potrzeby, wyzwania, szanse"

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu,Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Stowarzyszenie Sursum Corda oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie w dniach 25-27 listopada 2015r wspólnie organizują konferencję szkoleniową, poświęconą tematyce pomocy postpenitencjarnej pt

"Pomoc Postpenitencjarna w Regionie. Potrzeby, wyzwania, szanse"

Zakończył się pierwszy Etap Przygotowawczy przy realizacji Projektu PPP dla zadania pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej” w formule PPP

Zdjęcie: Zakończył się pierwszy Etap Przygotowawczy przy realizacji Projektu PPP dla zadania pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej”  w formule PPP

W dniu 24 sierpnia 2015 roku - w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - odbyło się przy udziale Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości p. Wojciecha Węgrzyna i Ministra Skarbu Państwa p. Andrzeja Czerwińskiego - podpisanie przez Partnera Prywatnego Firmę PPP Projekt Sp. z o.o. z Warszawy/poprzednio Warbud - Infrastruktura z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Umowy Kredytowej dotyczącej finansowania przedmiotowego Przedsięwzięcia.

 

Elektroniczny nakaz doprowadzenia

Zdjęcie: Elektroniczny nakaz doprowadzenia

Dnia 25.06.2015r. w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu podpisano porozumienie o współpracy w zakresie elektronicznego doręczenia nakazów doprowadzeń oraz wprowadzenia systemu usprawniającego przebieg służby konwojowej.

Praktyki studenckie

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie http://oferty.praca.gov.pl

WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2016 - 2019

 

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2011r. na kadencję 2012- 2015.

Przy wyborach ławniczych mają zastosowanie przepisy rozdziału 7, artykuły od 158 do 175  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) - zwanej dalej USP.

 

 

 

 

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |