Aktualności i ogłoszenia sądowe

Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

Zdjęcie: Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

W dniu 7 kwietnia 2016 roku w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu odbyły się uroczystości związane z rozpoczęciem Etapu Inwestycyjnego przy realizacji zadania pt. „Budowa  budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej" - w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego tzw. „wbicie pierwszej łopaty".

 

 

Praktyki studenckie

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie http://oferty.praca.gov.pl

WYBORY ŁAWNIKÓW na kadencję 2016 - 2019

 

Z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w wyborach w 2011r. na kadencję 2012- 2015.

Przy wyborach ławniczych mają zastosowanie przepisy rozdziału 7, artykuły od 158 do 175  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133) - zwanej dalej USP.

 

 

 

 

Budynek Sądu Rejonowego w Nowym Sączu pierwszym rządowym projektem PPP w Polsce

Zdjęcie: Budynek Sądu Rejonowego w Nowym Sączu  pierwszym rządowym projektem PPP w Polsce

5 marca w Nowym Sączu odbyło się podpisanie przez Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu umowy na realizację Projektu pt. „Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej" w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. Wykonawcą tego pierwszego rządowego projektu w formule PPP jest firma Warbud- Infrastruktura z Warszawy.


| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |