Elektroniczna skrzynka podawcza

Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu można kierować korespondencję w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. W tym celu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.

Co można przesłać przez ePUAP:

Możliwość wnoszenia pism w formie dokumentów elektronicznych do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:

  • dotyczy wyłącznie pism w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (petycje, skargi, wnioski i inne pisma w rozumieniu k.p.a.)
  • nie dotyczy pism procesowych, w tym m.in. pozwów, wniosków i wszelkich oświadczeń (w obecnym stanie prawnym pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną nie wywołuje żadnych skutków prawnych).

Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Kwestie podpisu elektronicznego uregulowane zostały w ustawie o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2001, Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

 

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

  1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
  2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
  3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

 

Jak działa profil zaufany ?

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym ,a następnie wniosek wysyła do urzędu.

 

Więcej informacji na:

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-08-13
Publikacja w dniu:
2019-08-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2013-07-17
Publikacja w dniu:
2013-07-17
Opis zmiany:
Publikacja